Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Tên tài liệu : Hướng dẫn cho đơn vị cung cấp DVKT: Chuyển đổi từ lò gốm đốt than sang lò gốm đốt bằng LPG (Tiếng Anh)
Mô tả : Hướng dẫn cho đơn vị cung cấp DVKT về giải pháp Chuyển đổi từ lò gốm đốt than sang lò gốm đốt bằng LPG
Ngày ban hành : 25/04/2016 Download :   Xem online