Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Tên tài liệu : Tối ưu hóa hệ thống lạnh (Sách tham khảo)
Mô tả : Tài liệu này được biên soạn với mục đích cung cấp cho người vận hành hệ thống lạnh quy trình vận hành hợp lý và các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh công nghiệp. Nội dung tài liệu gồm có các phần sau: - Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh; - Cơ sở lý luận đánh giá hiệu suất hệ thống lạnh; - Quy trình vận hành hệ thống lạnh hợp lý; - Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống; - Tối ưu hóa quá trình vận hành thiết bị trong hệ thống lạnh; - Tiềm năng tiết kiệm năng
Ngày ban hành : 12/09/2016 Download :   Xem online