Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Tên tài liệu : Tiết kiệm năng lượng trong lò Tuynel
Mô tả : Tài liệu này được soạn thảo dựa trên các lý thuyết và kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực lò Tuynel cùng với hiện trạng sản xuất gạch bằng lò Tuynel trong nước mong muốn góp phần vào việc tối ưu hóa quá trình vận hành lò, đưa ra các cơ hội tiết kiệm năng lượng và phương pháp tính toán cân bằng năng lượng trong lò giúp cho các lò Tuynel ở Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn.
Ngày ban hành : 12/09/2016 Download :   Xem online