Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Tên tài liệu : Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò hơi sinh khối
Mô tả : Mục đích của tài liệu nhằm cung cấp cho những người vận hành và quản lý trực tiếp nồi hơi các kiến thức cơ bản liên quan đến việc chuyển đổi lò hơi đốt nhiên liệu hóa thạch sang đốt sinh khối, từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu, an toàn trong vận hành và nâng cao hiệu quả TKNL trong hệ thống sản xuất, phân phối và sử dụng hơi. Tài liệu bao gồm những nội dung chính sau: Chương 1- Hệ thống cung cấp và sử dụng hơi; Chương 2- Lò hơi sinh khối; Chương 3- Hiệu quả kinh tế và TKNL khi sử dụng lò
Ngày ban hành : 12/09/2016 Download :   Xem online