Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Tên tài liệu : Giải pháp tiết kiệm năng lượng: Chuyển đổi lò hơi đốt nhiên liệu hóa thạch sang lò hơi đốt nhiên liệu sinh khối
Mô tả : Giải pháp tiết kiệm năng lượng: Chuyển đổi lò hơi đốt nhiên liệu hóa thạch sang lò hơi đốt nhiên liệu sinh khối
Ngày ban hành : 09/05/2016 Download :   Xem online