Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Dự án
Mã dự án NFB 1.6
Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Đại Đô
Lĩnh vực Gạch
Địa chỉ thôn Tây Đình, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Số điện thoại
Website
Dữ liệu giải pháp Mở rộng dây chuyền gạch không nung
Tên ngân hàng BIDV - Vĩnh Phúc
Bảo lãnh ngân hàng (triệu VNĐ) 3,000 triệu đồng
Trả thưởng (triệu VNĐ)
Ngày khởi tạo hệ thống
Tổng mức năng lượng tiết kiệm được
Tổng mức CO2 tiết kiệm được