Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Dự án
Mã dự án Tên Doanh Nghiệp Lĩnh vực Giải pháp Tên ngân hàng
NFB 1.4 Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ Gạch Mở rộng dây chuyền gạch không nung BIDV - Đắk Lắk
OT 1.6 Công ty CP Giấy Sài Gòn Miền Trung Khác Chuyển đồi lò hơi đốt than bằng lò hơi Bio-mass Techcombank - Da Nan
OT 1.7 Công ty CP Giấy Thiên Long Khác Chuyển đồi lò hơi đốt than bằng lò hơi Bio-mass BIDV - Quảng Ngãi
C.1.36 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Liên - Toàn Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
C.1.35 Hộ kinh doanh Đào Thị Bắc Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
C.1.34 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Cường - Hoa Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
C.1.33 Hộ kinh doanh Đào Văn Doanh Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
C.1.32 Hộ kinh doanh Vũ Văn Chiến - Biên Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
C.1.31 Hộ kinh doanh Vũ Văn Cường - Đào Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
C.1.30 Hộ kinh doanh Đào Văn Cường Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
C.1.29 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hồng - Tám Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
C.1.28 Cơ sở sản xuất gốm sứ Dũng Tuấn Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
C.1.26 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lan - 1972 Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
C.1.25 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Oánh Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
OT 1.5 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Phước Khác Chuyển đồi lò hơi đốt than bằng lò hơi Bio-mass BIDV - Hóc Môn