Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Dự án
Mã dự án Tên Doanh Nghiệp Lĩnh vực Giải pháp Tên ngân hàng
C.1.17 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Len Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
C.1.16 Hộ kinh doanh Lưu Sỹ Kiên Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
C.1.15 Hộ kinh doanh Nguyễn Phúc Tuyên Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
C.1.14 Hộ kinh doanh Phạm Văn Mẫn Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
C.1.13 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hợp - Huệ Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
C.1.12 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hảo Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
C.4.1 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Năm Vàng Gốm Chuyển đồi lò nung truyền thống bằng lò nung liên hoàn SCB Vĩnh Long
FP 1.5 Công ty CP ABC Việt Nam Chế biến thực phẩm Chuyển đồi lò hơi đốt than bằng lò hơi Bio-mass BIDV Hưng Yên
C.1.11 Hộ kinh doanh Nguyễn Minh Sơn Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
C.1.10 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Mạnh Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
C.1.9 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đức Gốm Chuyển đổi lò nung gốm bằng LPG VCB - Hưng Yên
OT 1.1 Công ty TNHH Hiệp Hưng Sản xuất bao bì carton Chuyển đổi lò hơi đốt than bằng lò hơi Bio-mass VCB - Khánh Hòa
FP 2.1 Công ty TNHH Minh Đăng Chế biến thực phẩm Cải thiện hệ thống lạnh BIDV Sóc Trăng
FP 1.2 Công ty CP Nông sản thực phẩm và Bao bì Vĩnh Phúc Chế biến thực phẩm Chuyển đồi lò hơi đốt than bằng lò hơi Bio-mass BIDV - Vĩnh Phúc
FP 1.3 Công ty TNHH Long Sinh Chế biến thực phẩm Chuyển đồi lò hơi đốt than bằng lò hơi Bio-mass VCB - Khánh Hòa