Thứ ba, 19/02/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

hỗ trợ đầu tư xanh gif
hỗ trợ đầu tư xanh gif
kết quả dự án

Danh sách các giải pháp đã được phê duyệt của Chương trình Hỗ trợ Đầu tư Xanh (GIF)

Danh sách các giải pháp đã được phê duyệt như sau:

LCEE hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư tiết kiệm năng lượng