Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Bảo lãnh tín dụng

Mục đích: Hỗ trợ các đầu tư của DNVVN vào TKNL và sử dụng NL hiệu quả có tiềm năng TKNL/ giảm phát thải tối thiểu 20%

Giá trị khoản vay: trên 400 triệu đồng

Giá trị bảo lãnh: Từ 200 triệu đến 4 tỷ đồng (tương đương tới 50% giá trị khoản vay)

Ngân hàng áp dụng: Ngân hàng thương mại do DNVVN lựa chọn thỏa mãn các điều kiện của GIF.