Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Quy trình Trả thưởng tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp

Sau khi các thiết bị tiết kiệm năng lượng được lắp đặt và vận hành, DNNVV yêu cầu AMU tiến hành “thẩm định hậu dự án”.

AMU yêu cầu TSP tiến hành thẩm định hậu dự án.

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của Ban điều hành và Quản lý cơ chế hỗ trợ tài chính (AMU), Đơn vị kiểm tra kỹ thuật tiến hành “thẩm định hậu dự án” và thông báo kết quả đã được xác minh tới AMU.

Nếu dự án đạt được mức TKNL, AMU phê duyệt, đăng ký mức tiết kiệm này và hướng dẫn Ngân hàng giữ quỹ (FHB) trả thưởng TKNL vào tài khoản vay tương ứng của DNNVV tại ngân hàng cho vay.

Ngân hàng cho vay ghi có khoản trả thưởng TKNL vào tài khoản vay của DNNVV tại ngân hàng cho vay, ghi nhận như một khoản trả của một phần vốn vay và báo cáo lại với AMU.