Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Tiêu chí lựa chọn ngân hàng cho vay

Ban điều hành và quản lý cơ chế hỗ trợ tài chính (AMU) của Dự án đưa ra các tiêu chí để lựa chọn và đánh giá ngân hàng cho vay của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp lựa chọn ngân hàng cho vay thỏa mãn các tiêu chí sau:

1. Ngân hàng thương mại có tỷ lệ nợ xấu dưới 5%;

2. Và không có vấn đề liên quan đến pháp lý ở cấp quản lý trong vòng 1 năm gần nhất