Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp được thành lập vào năm 2003. Tổng số nhân viên hiện tại là 24 người. Với các lĩnh vực hoạt động: thực hiện các hoạt động về khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp và thực hiện các hoạt động Tiết kiệm năng lượng, Khoa học công nghệ; Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 21, Lý Thường Kiệt, P1, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp

Người liên hệ: Mai Văn Đối; ĐT 0918776690; Email:mvdoi@dongthap.gov.vn

Địa chỉ liên hệ: Số 21, Lý Thường Kiệt, P1, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website: www.khuyencongdongthap.vn

Sản phẩm/ dịchvụ tiêu biểu

Kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp: Là hoạt động khảo sát, đo đạc về hiện trạng quản lý vận hành các thiết bị tiêu thụ năng lượng, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp giúp DN sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn; Tư vấn xây dựng ISO 50001 cho DN

- Tư vấn hỗ trợ đầu tư thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng

- Thông tin, tuyên truyền phổ biến về tiết kiệm năng lượng, sử dụng nhiên liệu xanh sạch, năng lượng tái tạo...

- Đánh giá sản xuất sạch sạch hơn

Họat động đã phối hợp với dự án LCEE

Trung tâm đã phối hợp với Dự án LCEE khảo sát các chính sách TKNL ở địa phương

Họat động đã phối hợp với các dự án TKNL khác

- Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam PECSME

-  Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2006-2015.