Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Trả thưởng tiết kiệm năng lượng

Mục đích: Tưởng thưởng hiệu quả thực hiện dự án cho các DNVVN tham gia nhận hỗ trợ bảo lãnh tín dụng của GIF nhằm thực hiện đầu tư vào TKNL

Mục đích: Tưởng thưởng hiệu quả thực hiện dự án cho các DNVVN tham gia nhận hỗ trợ bảo lãnh tín dụng của GIF nhằm thực hiện đầu tư vào TKNL

Đối tượng: Dự án có kết quả TKNL/ giảm phát thải thực tế sau khi thực hiện dự án trên 20%

Giá trị trả thưởng: Từ 40 triệu đến 2,4 tỷ đồng (tối đa 30% giá trị khoản vay)

Phương thức trả thưởng: Trả trực tiếp vào tài khoản vay của Doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh tại ngân hàng cho vay

Thời gian trả thưởng: Sau khi xác định kết quả thực hiện dự án dựa trên báo cáo hậu kiểm (Báo cáo hậu kiểm được thực hiện sau khi hệ thống mới vận hành ổn định liên tục 800h).