Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Sản xuất nước lạnh

Trong ngành công nghiệp thủy sản của Việt Nam, đá được sử dụng nhiều để sản xuất nước lạnh bằng cách đơn giản là trộn đá với nước. Đây là cách sản xuất nước lạnh rất không hiệu quả, và đã sử dụng năng lượng quá mức trong phương pháp này.

Trong ngành công nghiệp thủy sản của Việt Nam, đá được sử dụng nhiều để sản xuất nước lạnh bằng cách đơn giản là trộn đá với nước. Đây là cách sản xuất nước lạnh rất không hiệu quả, và đã sử dụng năng lượng quá mức trong phương pháp này. 

Thay vì sử dụng đá, nước được làm lạnh trực tiếp trong một thiết bị làm lạnh được lắp đặt riêng cho mục đích này. Nếu có sự dao động lớn trong tiêu thụ, thì lắp thêm một bình đệm chứa nước lạnh.

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng:

Nếu một thiết bị làm lạnh mới được lắp để sản xuất nước lạnh, hoặc một trong những thiết bị hiện có được sửa chữa thì tiết kiệm năng lượng ít nhất sẽ là 40% điện năng tiêu thụ của máy nén.

Trong một nhà máy chế biến tôm cỡ trung bình thì nước lạnh tiêu thụ cho một tấn tôm sản phẩm là 20-22 m3.

Chẩn đoán tình huống:

Có thể dễ phát hiện tiềm năng tiết kiệm năng lượng bằng cách quan sát cách sản xuất nước lạnh. Nếu sử dụng đá để làm nước lạnh thì có tiềm năng tiết kiệm năng lượng lớn. Tiềm năng tiết kiệm cụ thể phải được tính toán từ số lượng nước sử dụng và các điều kiện vận hành của máy làm đá.

Thời gian hoàn vốn:

Biện pháp này hầu như sẽ đòi hỏi một thiết bị làm lạnh mới, nhưng thời gian hoàn vốn sẽ là trung bình. Thiết bị làm nước lạnh là một sản phẩm tiêu chuẩn sẵn có từ nhiều nhà chế tạo khác nhau. Nếu sử dụng một máy nén hiện có thì thời gian hoàn vốn có thể sẽ ngắn hơn.

Cách thực hiện:

Sau khi đã được xác định là có tiềm năng thì bước tiếp theo là xác định tiềm năng cụ thể. Thông tin này phải được sử dụng để tìm một máy làm lạnh mới trong sự hợp tác với một nhà cung cấp. Liên hệ với một nhà cung cấp có thể cung cấp hệ thống trọn bộ để đảm bảo vận hành tin cậy.