Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Tiết kiệm năng lượng với ngưng tụ đông

Trong một giải pháp năng lượng tối ưu, nhiệt độ ngưng tụ thay đổi theo nhiệt độ ngoài trời thay vì giữ cố định cả ngày/tuần/năm.

Trong một giải pháp năng lượng tối ưu, nhiệt độ ngưng tụ thay đổi theo nhiệt độ ngoài trời thay vì giữ cố định cả ngày/tuần/năm. Nhiệt độ ngưng tụ có tầm quan trọng lớn đối với tiêu thụ điện năng trong hệ thống làm lạnh.

Khi nhiệt độ ngoài trời thấp, thì nhiệt độ ngưng tụ cũng thấp. Điều này có thể làm tiết kiệm một lượng lớn năng lượng và có thể thực hiện bằng các biện pháp điều chỉnh.

Nhìn chung, có thể tiết kiệm 3% lượng điện năng tiêu thụ của một hệ thống làm lạnh đối với mỗi độ hạ xuống được của nhiệt độ ngưng tụ.

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng:

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng đối với biện pháp này là trong khoảng 10 – 20%, phụ thuộc vào tải làm việc trên hệ thống thiết bị và mức độ thay đổi của các điều kiện môi trường xung quanh. Thiết bị vận hành liên tục có tiềm năng tiết kiệm năng lượng lớn hơn thiết bị chỉ vận hành trong những giờ làm việc hoặc trong giờ cao điểm.

Chẩn đoán tình huống:

Bình thường, người vận hành biết nếu nhiệt độ ngưng tụ thay đổi. Nếu không biết thì xem sổ ghi các số liệu (nếu có) và xem nhiệt độ ngưng tụ có thay đổi trong ngày/tuần/năm hay không (hoặc đọc nhiệt độ/áp suất trên phía áp suất của máy nén vào ngày lạnh).

Các hệ thống thiết bị làm lạnh trong ngành công nghiệp thủy sản mà không có áp suất ngưng tụ động thì có tiềm năng tiết kiệm năng lượng.

Thời gian hoàn vốn:

Đối với một hệ thống làm lạnh tiêu chuẩn, thời gian hoàn vốn sẽ là thấp. Nếu dự án được thực hiện trong cùng thời gian với các dự án khác, thì đầu tư có thể giảm đáng kể và có thể coi là một tiêu chuẩn thiết kế.

Cách thực hiện:

Sau khi phát hiện có tiềm năng tiết kiệm năng lượng thì bước tiếp theo là đánh giá mức tiềm năng. Nếu có sổ ghi chép chi tiết các số liệu từ hệ thống làm lạnh thì có thể dựa vào đó để tính, còn không thì phải giả định một số chế độ phụ tải của hệ thống làm lạnh này. Nếu bạn có kỹ năng tính toán nhiệt động thì bạn có thể tự tính nếu không thì phải thuê một chuyên gia làm việc này. Bước tiếp theo là liên hệ với một chuyên gia hoặc một nhà cung cấp.