Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Danh sách các giải pháp đã được phê duyệt của Chương trình Hỗ trợ Đầu tư Xanh (GIF)

Danh sách các giải pháp đã được phê duyệt như sau:

1.       Chuyển đổi lò gốm đốt bằng than truyền thống sang lò gốm đốt bằng LPG

2.       Chuyển đổi/ lắp mới lò hơi sinh khối thay thế lò hơi đốt bằng năng lượng hóa thạch

3.       Chuyển đổi lò gạch truyền thống sang lò gạch liên hoàn

4.       Chuyển đổi lò gốm truyền thống sang lò gốm liên hoàn

5.       Cải thiện/ thay thế hệ thống làm đông/ làm mát

6.       Công nghệ sản xuất gạch không nung

7.       Sản xuất gạch và ngói sử dụng hệ thống lò tuynen

8.       Nhiệt mặt trời cho các quy trình sản xuất công nghiệp

 

Danh sách trên sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.