Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Lắp đặt thiết bị điều chỉnh tốc độ (VSD) trên các thiết bị bay hơi, tháp giải nhiệt và quạt giải nhiệt khô

Việc lắp đặt hệ thống điều chỉnh tốc độ trên các động cơ quạt có thể là phù hợp đối với tất cả các loại thiết bị giải nhiệt bằng không khí và tháp giải nhiệt và tiềm năng tiết kiệm năng lượng có thể lên tới 40% lượng điện năng tiêu thụ của thiết bị.

Trong hầu hết các hệ thống giải nhiệt, phụ tải thay đổi đáng kể trong ngày và trong năm,  theo những thay đổi của nhiệt độ ngoài trời, ánh nắng mặt trời, sản phẩm sẽ được làm lạnh,  vv. Nếu không có điều khiển tốc độ quạt trên các thiết bị bay hơi, các tháp giải nhiệt hoặc   các thiết bị giải nhiệt khô, thì tiêu thụ năng lượng trên các động cơ sẽ cao hơn mức cần    thiết, không hiệu quả. Nhu cầu đối với vận hành quạt thường ở mức 50 % phụ tải định mức   hoặc thấp hơn trong khi động cơ vẫn chạy ở mức phụ tải 10%. 

Việc lắp đặt hệ thống điều chỉnh tốc độ (VSD) trên các động cơ quạt có thể là phù hợp đối với tất cả các loại thiết bị giải nhiệt bằng không khí và tháp giải nhiệt và tiềm năng tiết kiệm năng lượng có thể lên tới 40% lượng điện năng tiêu thụ của thiết bị.

Ngoài ra, vận hành các quạt có thể theo thứ tự và được điều khiển tự động (hoặc kể cả điều   khiển bằng tay), nếu phụ tải giải nhiệt thấp xuất hiện trong những thời gian dài.

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng

Tiềm năng tiết kiệm sẽ thay đổi trong dải rộng từ điểm cài đặt này đến điểm cài đặt khác.

Thứ nhất nó phụ thuộc vào biểu đồ phụ tải của tháp giải nhiệt hoặc thiết bị giải nhiệt khô. Sự vận hành non tải nhiều hơn, thì có tiềm năng càng cao hơn, và nên nhờ một chuyên gia để tính toán chính xác tiềm năng tiết kiệm năng lượng. Có hai tình huống chung được trình bày  dưới đây.

Tiêu thụ công suất thực tế của quạt đối với tốc độ yêu cầu lý tưởng của quạt

Chẩn đoán tình huống

Đối với vấn đề này sẽ dễ phát hiện nếu có tiềm năng tiết kiệm năng lượng. Nếu không lắp  đặt mô đun VSD trên các quạt, thì đó là một tiềm năng. Cần mời một chuyên gia để tính toán   tiềm năng cụ thể và giúp tìm ra giải pháp thích hợp.

Thời gian hoàn vốn

Chi phí lắp đặt đối với một giải pháp VSD có thể thay đổi lớn từ hệ thống này đến hệ thống   khác, nhưng thông thường thời gian hoàn vốn là ngắn.

Cách thực hiện

Bước đầu tiên sau khi chẩn đoán tình huống là điều tra xem có các số liệu để tính toán tiếp

không. Thực hiện các tính toán ban đầu hoặc tiếp xúc với một nhà cung cấp để nhờ giúp đỡ.

Các số liệu cần thiết có thể là:

- Thời gian vận hành của thiết bị

- Tỷ lệ phần trăm phụ tải

- Cỡ động cơ

- Hệ thống điều khiển hiện có