Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Áp dụng đúng mức công suất

Công suất làm lạnh là một nguồn đắt đỏ, và nhiệt độ càng thấp thì càng đắt hơn. Do đó điều rất quan trọng là hệ thống làm lạnh sẽ cấp lạnh ở nhiệt độ đúng, và không thấp hơn nhiệt độ cần thiết.

Công suất làm lạnh là một nguồn đắt đỏ, và nhiệt độ càng thấp thì càng đắt hơn. Do đó điều rất quan trọng là hệ thống làm lạnh sẽ cấp lạnh ở nhiệt độ đúng, và không thấp hơn nhiệt độ cần thiết.

Nếu có nhu cầu làm lạnh ở các mức áp suất khác nhau thì những nhu cầu lạnh sẽ được cấp với công suất lạnh ở các mức áp suất khác nhau để tránh đắt và sử dụng không hiệu quả các máy nén. Bình thường thì cần lắp đặt các đường ống mới cho yêu cầu này.

Trường hợp điển hình là điều hòa không khí ở trong các khu vực sản xuất (trên 0 ºC) được cung cấp công suất lạnh từ cùng một hệ thống vì có các kho lạnh (dưới -18 ºC).

Hai lý do chính cho trường hợp này là:

- Nhu cầu làm lạnh đã thay đổi từ khi xây dựng cơ sở. Sản xuất đã được mở rộng hoặc đã thay đổi.

- Thiết kế hệ thống làm lạnh đã không tốt ngay từ ban đầu.  

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng:

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng có thể trong khoảng 10-50% của tổng lượng điện tiêu thụ của các máy nén lạnh cấp cho các thiết bị vận hành ở nhiệt độ quá thấp.

Tình huống và các cơ hội giải pháp thay đổi nhiều từ hệ thống làm lạnh này sang hệ thống làm lạnh khác. 

Chẩn đoán tình huống:

Quá trinh xác định xem có tiềm năng tiết kiệm năng lượng hay không có thể mất một khoảng thời gian nhưng dễ thực hiện. 

- Điều tra xem các mức áp suất nào được sử dụng bởi tất các các máy nén khác nhau tại địa điểm và chuyển đổi các số liệu này sang các mức nhiệt độ (áp suất hút của các máy nén)

- Xác định xem các máy nén nào cấp lạnh cho các hộ sử dụng nào

- So sánh nhiệt độ vận hành của máy nén với nhiệt độ cần thiết cho máy làm mát

- Nếu có sự chênh lệch nhiệt độ lớn hơn 4 K, thì có tiềm năng để cải tiến

Thời gian hoàn vốn:

Đối với một dự án như thế này thì thời gian hoàn vốn sẽ là trung bình.

Cách thực hiện:

Bước đầu tiên là xác định xem có tiềm năng hay không. Bước này được thực hiện như phần trình bày ở trên, nhưng cũng có thể cần sự trợ giúp của một chuyên gia trong lĩnh vực này.

Nếu có thể thì làm lại cấu hình của hệ thống làm lạnh và một nhà cung cấp sẽ giúp thực hiện công việc này.