Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Chia sẻ với các tỉnh miền Nam về kinh nghiệm Đan Mạch thúc đẩy SDNLTK&HQ

Vào ngày 16/10/2015, Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình MTQG về sử dụng NL TK&HQ 2006-2015, và chiến lược sản xuất sạch hơn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp tổ chức.

Tại đây, Chính phủ Đan Mạch đã chia sẻ những kinh nghiêm về các chính sách và những biện pháp để nâng cao việc sử dụng năng lượng hiệu quả (SDNLTK&HQ) trong các ngành công nghiệp, đặc biệt là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Bà Nethe Laursen – Chuyên gia tư vấn chính sách, Cơ quan Năng lượng(DEA)

Bà Nethe Laursen – chuyên gia tư vấn chính sách của Cơ quan Năng lượng (DEA) thuộc Bộ Khí hậu, Năng lượng và Tòa nhà Đan Mạch đã trình bày những kinh nghiệm cốt lõi nhất về ban hành chính sách thúc đẩy các hoạt động SDNLTK&HQ.

Trong hội nghị này có khoảng 50 đại diện từ các Sở Công Thương của hầu hết các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ tham dự.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hơn thế nữa, các chuyên gia tư vấn chính sách của Đan Mạch đã tổ chức 4 cuộc họp với đại diện của 4 Sở Công Thương, 2 trong số đó là đại diện của thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc hợp tác với các chuyên gia của DEA trong xây dựng các chính sách SDNLTK&HQ địa phương.

Tháng 9 năm 2015, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch đã hoàn thành soạn thảo Catalo về những kinh nghiệm cần thiết nhất trong xây dựng chính sách SDNLTK&H của Đan Mạch. Bản Catalo này đã tải lên trang web của Dự án (http://lcee.vn/Document/Detail/21).

Đại diện các tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến khả năng làm thế nào để tiếp cận được nguồn vốn từ Chương trình tín dụng xanh (GIF) của Dự án LCEE. Họ cũng mong muốn mở rộng phạm vi hỗ trợ đa ngành cho GIF và đặc biệt là không chỉ dừng lại ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà cho cả các doanh nghiệp lớn.

Đại diện các tỉnh đã bày tỏ sự quan tâm tới các kinh nghiệm khác của Đan Mạch như:

- Chia sẻ những hướng dẫn công nghệ cho các thiết bị công nghiệp có hiệu suất năng lượng cao.

- Chia sẻ các tài liệu liên quan đến các hệ thống quản lý năng lượng đơn giản mà doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể áp dụng.

- Chia sẻ các kinh nghiệm của Đan Mạch về việc đàm phán nghĩa vụ của các công ty cung cấp năng lượng để họ thực hiện ở mức tối thiểu về các dự án sử dụng năng lượng hiệu quả hàng năm.

- Chia sẻ các kinh nghiệm trong thực hiện các thỏa thuận tự nguyện với các doanh nghiệp về triển khai thực hiện quản lý năng lượng.

- Cách thiết lập hệ thống làm thế nào để biết những tiềm năng lớn nhất về hiệu quả năng lượng.

- Chia sẻ các kinh nghiệm về chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch (dầu mỏ và than đá) sang năng lượng tái tạo.

Trong tuần tiếp theo, chuyên gia tư vấn của DEA và của Công ty EPRO Việt Nam sẽ tiếp tục thảo luận về sự hợp tác với các tỉnh thành phía Bắc. Dựa trên các cuộc tham vấn này, một số loại hình chính sách sẽ được chọn để tiếp tục hợp tác và hỗ trợ xây dựng và ban hành tại các địa phương trong các tỉnh lựa chọn của Dự án.

Bài viết của Tư vấn DEA: Ông Jorgen Hvid