Thứ hai, 18/02/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vaySTT Tên tài liệu Ngày ban hành Download
1 Doanh nghiệp gốm chuyển đổi lò nung truyền thống sang lò liên hoàn 25/04/2017
Xem online
2 Tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp chế biến thực phẩm 11/03/2017
Xem online
3 Doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng với nồi hơi sinh khối 03/03/2017
Xem online
4 Doanh nghiệp gốm hưởng lợi từ mô hình nung gốm bằng lò gas 03/03/2017
Xem online
5 Bảng tính kinh tế 13/09/2016
6 Hướng dẫn lập dự án GIF (Lò hơi) 13/09/2016
7 Bảng tính hiệu suất lò hơi 12/09/2016
8 Tối ưu hóa hệ thống lạnh (Sách tham khảo) 12/09/2016
Xem online
9 Tiết kiệm năng lượng trong lò Tuynel 12/09/2016
Xem online
10 Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò hơi sinh khối 12/09/2016
Xem online
11 Bản tin LCEE số 6 17/08/2016
Xem online
12 Tính toán tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải trong sản xuất xi măng cốt liệu 13/05/2016
Xem online
13 Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho lò gạch Tuynen 13/05/2016
Xem online
14 Giải pháp tiết kiệm năng lượng: Chuyển đổi lò hơi đốt nhiên liệu hóa thạch sang lò hơi đốt nhiên liệu sinh khối 09/05/2016
Xem online
15 Hướng dẫn cho đơn vị cung cấp DVKT: TKNL cho hệ thống lò tuynen (Tiếng Anh) 25/04/2016
Xem online