Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vaySTT Tên tài liệu Ngày ban hành Download
1 Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành gạch 21/04/2016
Xem online
2 Chuyển đổi lò than sang lò gas LPG trong ngành gốm 21/04/2016
Xem online
3 Chuyển đổi lò gạch thủ công đốt trấu sang lò liên hoàn đốt trấu 21/04/2016
Xem online
4 Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến thủy sản 21/04/2016
Xem online
5 Bản tin LCEE số 5 26/03/2016
Xem online
6 Bản tin LCEE số 4 26/02/2016
Xem online
7 Chính sách hỗ trợ hoạt động tiết kiệm năng lượng tại địa phương 06/12/2015
Xem online
8 Bản tin LCEE số 3 24/11/2015
Xem online
9 Hồ Sơ Đề Nghị Hỗ trợ 08/10/2015
10 Giới thiệu về Chương trình Hỗ trợ Đầu tư Xanh (GIF) 08/10/2015
11 Danh sách các giải pháp nhận hỗ trợ từ GIF 08/10/2015
12 Các giải pháp chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả của Đan Mạch 07/10/2015
Xem online
13 Tiềm năng hiệu quả năng lượng trong ngành gạch tại Việt Nam 07/10/2015
14 Mẫu hồ sơ quan tâm 07/09/2015
15 Bản tin LCEE - Số thứ nhất 14/08/2015
Xem online