Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vaySTT Tên tài liệu Ngày ban hành Download
1 Hướng dẫn lập hồ sơ tham gia Dự án Hỗ trợ Đầu tư xanh 21/04/2016
2 Hồ Sơ Đề Nghị Hỗ trợ 08/10/2015
3 Giới thiệu về Chương trình Hỗ trợ Đầu tư Xanh (GIF) 08/10/2015
4 Danh sách các giải pháp nhận hỗ trợ từ GIF 08/10/2015
5 Bộ nhận diện thương hiệu dự án LCEE 21/04/2015
Xem online
6 Tờ rơi giới thiệu về Chương trình Hỗ trợ Đầu tư Xanh (GIF) 15/01/2015
Xem online