Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vaySTT Tên tài liệu Ngày ban hành Download
1 Bản tin LCEE - Số thứ 2 14/08/2015
Xem online
2 Tài liệu tuyển dụng chuyên gia giám sát đánh giá cho Dự án LCEE 27/07/2015
3 Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến thủy sản 16/07/2015
Xem online
4 Chuyển đồi lò than sang lò gas LGP 06/07/2015
Xem online
5 Chuyển đồi lò gạch thủ công đốt trấu sang Lò liên hoàn đốt trấu 06/07/2015
Xem online
6 GIới thiệu về Dự án LCEE 25/06/2015
Xem online
7 Bộ nhận diện thương hiệu dự án LCEE 21/04/2015
Xem online
8 Chương trình đầu tư xanh (GIF) Hồ sơ đề nghị bảo lãnh tín dụng 20/01/2015
9 Nghiên cứu về tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong ngảnh thủy sản Việt Nam 15/01/2015
Xem online
10 Tờ rơi giới thiệu về dự án LCEE 15/01/2015
Xem online
11 Tờ rơi giới thiệu về Chương trình Hỗ trợ Đầu tư Xanh (GIF) 15/01/2015
Xem online